Структура, принцип формування оплати праці керівника, першого заступника керівника та заступників керівника

Згідно із пунктом 2 частини другої статті 6 Закону України "Про державну службу" (далі - Закон) посади керівників та заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення належати до категорії "Б" посад державної служби.

 

Розділом VI Закону визначено оплату праці, заохочення і соціальні гарантії державних службовців.

Так, відповідно до статті 50 Закону заробітна плата державного службовця складається з:

           -       посадового окладу;

           -       надбавки за вислугу років;

           -       надбавки за ранг державного службовця;

           -       премії (у разі встановлення)

 

Умови оплати праці працівників державних органів встановлюються відповідно постанови Кабінету Міністрів  України від 29 грудня 2023 р. № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році» зокрема:

-    схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році;

-     перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад.

               

Водночас у абз. 1 п. 12 Прикінцевих положень Закону про держбюджет-2024 встановлено, що у 2024 році заробітна плата державного службовця державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, складається з:

-        посадового окладу;

-        надбавки за ранг державного службовця;

-        надбавки за вислугу років;

-        місячної або квартальної премії;

-        компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою;

-  грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших доплат, передбачених законами України.

 

* Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX.

Додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи), передбачені абз. 8 п. 14 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про держслужбу* у 2024 році держслужбовцям таких держорганів не виплачуються. Це випливає із змісту п. 23 Прикінцевих положень Закону про держбюджет-2024.

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

 

При визначенні умов оплати праці держслужбовців у 2024 році слід відштовхуватись від того, чи проведено у держоргані класифікацію посад державної служби

Якщо так (1), то керуємось нововведеннями, встановленими у Законі про держбюджет-2024, а якщо ні (2), то застосовуємо старі оплатні умови, які діяли у 2023 році.

 

Проведена класифікація посад

Посадові оклади встановлюються відповідно постанови Кабінету Міністрів  України від 29 грудня 2023 р. № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».

 

Порядок визначення розмірів посадових окладів перших заступників та заступників керівників державних органів, самостійних структурних підрозділів та структурних підрозділів визначені у примітках 2 — 5 до Схеми окладів — 2024.

 

Так, посадові оклади:

-      перших заступників та заступників керівників держорганів установлюються на 5 % нижче, ніж посадовий оклад керівника держоргану.

 

Надбавка за вислугу років відповідно до абз. 2 п. 12 Прикінцевих положень Закону про держбюджет-2024 встановлено, що надбавка за вислугу років встановлюється:

-       на рівні 2 % посадового окладу держслужбовця за кожен календарний рік стажу державної служби;

-       не більше 30 % посадового окладу.

             

Абз. 4 п. 12 Прикінцевих положень Закону про держбюджет-2024 зазначено, що норми Закону про держслужбу застосовуються в частині, що не суперечить Закону про держбюджет — 2024.

 

Грошова допомога до відпустки виплачується у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг станом на останній день місяця, що передує першому дню щорічної відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці. Така умова встановлена у абз. 3 п. 12 Прикінцевих положень Закону про держбюджет — 2024.

 

Не проведена класифікація посад

 

Нові умови оплати праці не застосовуються для державних службовців у держорганах, що не провели класифікацію посад державної служби. Про це прямо зазначено у п. 13 Прикінцевих положень Закону про держбюджет — 2024.

 

Відповідно розміри окладів для них залишаться на рівні 2023 року. У свою чергу, надбавка за вислугу років виплачується їм на рівні 3 % посадового окладу за кожен календарний рік стажу держслужби, але не більше 50 % окладу (ч. 1 ст. 52 Закону про держслужбу).

 

Що стосується стимулюючих виплат, передбачених абз. 8 п. 14 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про держслужбу, то вони можуть бути нараховані таким працівникам у граничному розмірі до 50 % посадового окладу на місяць. При цьому зазначене можливе до 31 грудня 2024 року (п. 23 Прикінцевих положень Закону про держбюджет — 2024).

 

Грошова допомога при виході у щорічну основну відпустку виплачується їм на підставі ст. 57 Закону про держслужбу, тобто у розмірі середньомісячної зарплати.

    

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці