Набула чинності Методика визначення розміру шкоди, заподіяної землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану

22 квітня набула чинності Методика визначення розміру шкоди, заподіяної землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану. Документ затверджено Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 4 квітня 2022 року.

 

Факти забруднення ґрунтів та/або засмічення земель, а також їх масштаби можуть встановлюються уповноваженими особами, які здійснюють державний нагляд за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, зокрема, але не виключно, шляхом огляду земельних ділянок, даних дистанційного зондування землі, досліджень отриманих зразків проб ґрунтів, опрацювань висновків будь-яких експертиз, пояснень, довідок, документів, матеріалів, відомостей, отриманих, зокрема, з будь-яких джерел, оперативних повідомлень фізичних та юридичних осіб тощо.

 

Методика визначила такі категорії забруднення:

-         забруднення ґрунтів — накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості;

-         засмічення земель — наявність на земельній ділянці сторонніх предметів, матеріалів, відходів та/або інших речовин без відповідних дозволів.

Методика стосується усіх земель України, незалежно від їх категорій та форм власності.

 

Ґрунти вважаються забрудненими за умови, якщо в їх складі виявлено негативні якісні зміни. Водночас зміни можуть бути зумовлені не тільки появою в зоні аерації нових забруднювальних речовин, яких раніше не було, а і вмістом небезпечних речовин, що перевищує їх гранично допустиму концентрацію.

 

Землі вважаються засміченими, якщо на земельній ділянці наявні сторонні предмети, матеріали, відходи та/або інші речовини без відповідних дозволів, які з’явилися на цій земельній ділянці внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій.

 

Документ містить формули для розрахунку ступеня забруднення та засмічення. Також визначає способи встановлення шкоди, залежно від виду забруднення і категорії земель.

 

Основою розрахунків розміру шкоди від забруднення ґрунтів є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, ґрунти якої зазнали забруднення.

 

Щодо земельних ділянок, грошова оцінка яких не проведена, або у випадку неможливості отримання даних з нормативної грошової оцінки засміченої земельної ділянки грошова оцінка землі розраховується як середня нормативна грошова оцінка площі ріллі по регіону, помноженої на коефіцієнт, що зумовив негативні екологічні наслідки для родючості ґрунтів, який дорівнює 300.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці